Áp dụng 100% vật liệu xanh sau năm 2015: Khó khả thi Từ 15-1-2013, tại các đô thị loại 3 trở lên, các công trình xây dựng được đầu tư bằng vốn Nhà nước phải sử dụng 100% vật liệu xây không nung (VLXKN). Tại các khu vực còn lại phải sử dụng tối thiểu 50% VLXKN đến hết năm 2015, sau năm 2015 phải sử dụng 100% VLXKN. Các công trình xây dựng bắt buộc phải sử dụng vật liệu xanh nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu. Ảnh: HUY ANH  Việc sản xuất và sử dụng VLXKN không những gìn giữ đất nông nghiệp, góp phần đảm bảo an Chi tiết >>