Tại sao phải thường xuyên bảo dưỡng máy nghiền đá ? Trong quá trình hoạt động của máy, người ta tiến hành định kỳ công tác bảo dưỡng kỹ thuật nhằm hạn chế sự giảm sút khả năng làm việc của các bộ phận cũng như với máy nói chung, làm như vậy sẽ giữ đựợc năng suất của máy ổn định vỡ các bộ phận cũng làm việc ổn định. Mặt khác điều kiện làm việc chất lượng làm việc của các chi tiết khác nhau, chế độ sử dụng cũng khác nhau dẫn đến các chi tiết trong một tổng thể có tuổi thọ khác nhau. Ngoài ra dưới Chi tiết >>